Denna video är utbytt mot den som fanns tidigare då den förra inte var tillgänglig längre.

'How T.B. Joshua Took My Wife' – Pastor Peter Kayode Tells It All

T.B. Josua did really wrong and sin against God, but also Peter Kayode...

***

Denna "kyrka" i Nigeria besöks av många pastorer från hela världen! Bl. a av John Arnott som även varit inbjuden till Sverige av församlingen Arken. 

Varning för församlingen Arken, då de saknar urskiljning!

Hur många fler församlingar i Sverige är det som har bjudit in John Arnott, Bill Johnson och andra Toronto-predikanter för att vilseföra svensk kristenhet!?

Här verkar det vara en till: HELA PINGSTEN - och här en till: Helandeskolan i Malmö med Randy Clark och Bill Johnson.

Tidningen DAGEN skriver om "Toronto-välsignelsen".

Hur många av de svenska pastorerna och ledarna i den svenska kristenheten var det inte som reste över Atlanten häromåret för att beundra Todd Bentley !?


The False Anointing

Pastor Joseph Chambers does a biblical analysis of the charismatic movement to see if it aligns with scripture. This analysis is an expose of the Toronto/Pensacola Blessing.

***