Suck!

Alla som fått sina andliga ögon öppnade kan se att TBN Nordic (eller inte Nordic), är INTE från Gud utan från Satan!

Gud är inte en Gud som ser mellan fingrarna utan vill att hans barn ska vara fullkomliga.

Kompromissar Jesus?

NEJ!

Han är inte kompromissernas Gud.

Han är Gud.

Han är fullkomlig.

Han är perfekt.

Om vi är Guds barn kan vi då kompromissa eller vara ofullkomliga?

NEJ!

Matteus 5:48 Var därför fullkomliga, såsom er Fader som är i himlarna är fullkomlig.