Occult illuminati/luciferian symbolism showing the transfiguration of our planet into the 'golden age' of Lucifer. We live in a fallen world, the kingdom of the satanic parasite.

When Christ was tempted in the *DESERT" He was offered the kingdoms of this world by Satan. This place is ruled by the god who blinds and is the father of all lies and destruction.

Christ is the ONLY truth and life that mankind has ever known.

The black cube of the beast and Lucifer's transfiguration of death into a counterfeit eternal life. Alchemy: Lead into Gold. Black cube into the Golden cube. Transfiguration of the source of the curse.

The destruction of its own evil machine into a counterfeit eternal life. The false light, false Saviour. Mimicking what our real and only Jesus Christ did for us in His death and resurrection. Turn to Him to find your true Father and Creator.

***

Du måste bli född på nytt!

Johannes evangelium 3

1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.

2 Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom."


3 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?"

5 Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden."

Matthew 7:21

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.