The Heavenly Footman
OR,

A description of the man that gets to Heaven; together with the way he runs in, the marks he goes by; also, some
D I R E C T I O N S
how to run so as to obtain. With an epistle to all the slothful and careless people.

(Found it here.)

~~~~

Ordspråksboken 1:24-33

24 Ni vägrade lyssna när jag ropade
    och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand,
25 ni förkastade alla mina råd
    och ville ej veta av mina varningar.
26 Därför skall också jag le när olycka drabbar er,
och håna er när förskräckelse kommer över er,
27 när förskräckelse kommer som ett oväder
och olycka närmar sig som en storm,
när nöd och ångest drabbar er.
28 Då skall de ropa till mig utan att få svar,
de skall söka mig utan att finna mig.
29 Eftersom de hatade kunskap
    och inte ville frukta Herren,
30 eftersom de inte ville veta av mitt råd
och föraktade alla mina varningar,
31 därför skall de äta sina gärningars frukt
och mättas av sina onda planer.
32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem
och dårarnas sorglöshet förgöra dem.
33 Men den som hör mig skall bo i trygghet
utan att behöva frukta något ont."


When the Wicked Shall Have Filled Up the Measure of Their Sin, Wrath Will Come Upon Them to the Uttermost

...when once wicked men shall have filled up the measure of their sins, then wrath will come upon them to the uttermost;

God sometimes expresses his wrath in this world. But here good things and evil are mixed together. In the future there will be only evil things.

~~~~