WORLD CONQUEST THROUGH WORLD JEWISH GOVERNMENT

TABLE OF CONTENTS

Preface

Introduction

Who are the Elders?
Protocol I The Basic Doctrine
Protocol II Economic Wars
Protocol III Methods of Conquest
Protocol IV Materialism Replaces Religion
Protocol V Despotism and Modern Progress
Protocol VI Take-Over Technique
Protocol VII World-Wide Wars
Protocol VIII Provisional Government
Protocol IX Re-education
Protocol X Preparing for Power
Protocol XI The Totalitarian State
Protocol XII Control of the Press
Protocol XIII Distractions
Protocol XIV Assault on Religion
Protocol XV Ruthless Suppression
Protocol XVI Brainwashing
Protocol XVII Abuse of Authority
Protocol XVIII Arrest of Opponents
Protocol XIX Rulers and People
Protocol XX Financial Programme
Protocol XXI Loans and Credit
Protocol XXII Power of Gold
Protocol XXIII Instilling Obedience
Protocol XXIV Qualities of the Ruler

Back to Table of Contents/ . . .

PREFACE

(Translated by Victor E. Marsden)

The author of this translation of the famous Protocols was himself a victim of the Revolution. He had lived for many years in Russia and was married to a Russian lady. Among his other activities in Russia he had been for a number of years a Russian Correspondent of the MORNING POST, a position which he occupied when the Revolution broke out, and his vivid descriptions of events in Russia will still be in the recollection of many of the readers of that Journal. Naturally he was singled out for the anger of the Soviet. On the day that Captain Cromie was murdered by Jews, Victor Marsden was arrested and thrown into the Peter-Paul Prison, expecting every day to have his name called out for execution. This, however, he escaped, and eventually he was allowed to return to England very much of a wreck in bodily health. However, he recovered under treatment and the devoted care of his wife and friends. One of the first things he undertook, as soon as he was able, was this translation of the Protocols. Mr. Marsden was eminently well qualified for the work. His intimate acquaintance with Russia, Russian life and the Russian language on the one hand, and his mastery of a terse literary English style on the other, placed him in a position of advantage which few others could claim. The consequence is that we have in his version an eminently readable work, and though the subject-matter is somewhat formless, Mr. Marsden's literary touch reveals the thread running through the twenty-four Protocols.

-It proves that the desire for a "National Home" in Palestine is only camouflage and an infinitesimal part of the Jew's real object. (emph. mine)

Read more

~~~~

PÅ SVENSKA:

Protokoll, förda vid Sions Vises sammankomster

Inledning
AV S. Nilus

År 1901 lyckades jag komma över en till sitt omfång jämförelsevis oansenlig handskrift, som kom att utöva en så djup omvälvning i min världsåskådning som endast en gudomlig kraft kan utöva på människoanden likt undret med en blindfödd som plötsligt kan se. Denna handskrift hade titeln "Protokoll förda vid Sions Vises sammankomster", och jag fick den av den numera avlidne Tschernska häradsadelsmarskalken. sedermera Stavropolska viceguvernören Alexej Nikolajevitsch Suhotin. Jag hade redan då börjat mitt skrivande till Guds ära, och till Suhotin stod jag i ett sådant vänskapsförhållande som till en man, som delar mitt synsätt och mina övertygelser - en man "av yttersta högern", som det nu heter.

(Tyvärr är svenskan konstig och även stavning!)

____

Och läs här på Laglöshetens hemlighet!

I slutet av 1800 talet möttes de äldste av Sion i syfte att dra upp riktlinjerna för hur de skall kunna lägga hela världen under sin kontroll. Dessa protokoll kom i händerna på utomstående i Ryssland och fram tills denna dag har man från maktelitens håll gjort allt för att få allmänheten (de som har hört talas om dem) att anamma åsikten att protokollen är antisemitisk propaganda.

En annan förnekare och upprorsman/revoltör - bland  massor av de som kallar sig kristna evangelikaler - är Holger Nilsson på Tidens Tecken

~~~~~

THE SIX~POINTED STAR - THE MARK OF THE BEAST

by

Janet Moser

And he causeth all, both small and great,

Rich and poor, free and bond,

To receive a mark on their right hand,

Or on their forehead.

And that no man might buy or sell,

Save that he had the mark,

Or the name of the beast,

Or the number of his name.*

Revelation 13:16,17

THE STAR OF DAVID by Avram Yehoshua

-The name figures from the 13th cent. in the 'practical Kabbalah,' where it is a magic symbol associated with the pentagram or 'Star of Solomon' (with which it is frequently confused). The origin and period of its adoption as a Jewish symbol is a matter of dispute. It occurs in a specifically Jewish context in Prague in the 17th cent. The M.D. was adopted by the First Zionist Congress (1897) as a symbol, and figures on the flags of the Zionist Organization and of the State of Israel. It was used by the Nazis, in the form of a yellow star, as the Jewish 'Badge of shame.'

~~~~

Några kriminella personer i Sverige som samarbetar med Världserövrarna/förstörarna är:

Carl Bildt, Stefan Ingves och Jacob Wallenberg .

Säkert har det tillkommit fler efter denna medlemslista skrevs.

Källa.

(observera - att "alertsweden.bloggo.nu" kan anses som en "hate-site" av lögnarna!)