Psalm 23:4,6

"Även om jag vandrar
 i dödsskuggans dal
 fruktar jag inget ont,
 för du är med mig.
 Din käpp och stav ,
 de tröstar mig.


Ja, godhet och nåd ska följa mig
 i alla mina livsdagar,
 och jag ska bo i Herrens hus
 för alltid."

Psalm 23:4, 6

“Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me.

… Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house of the LORD forever.”

Psalm 30:5

"Hans vrede varar ett ögonblick,
 hans nåd hela livet."

Psalm 30:5

“For His anger is but for a moment, His favor is for life; weeping may endure for a night, but joy comes in the morning.”

Psalm 147:3

"Han helar dem som har 
 förkrossade hjärtan
 och förbinder deras sår."


 Psalm 147:3

“He heals the brokenhearted and binds up their wounds.”

Jesaja 40:1

"Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud." 

Isaiah 40:1

“‘Comfort, yes, comfort My people!’ says your God.”

Matteus 5:4-10

"Saliga är de som är fattiga i anden,
 för dem tillhör himmelriket.
 4 Saliga är de som sörjer,
 för de ska bli tröstade.
 5 Saliga är de ödmjuka,
 för de ska ärva jorden .
 6 Saliga är de som hungrar 
 och törstar efter rättfärdighet,
 för de ska bli mättade.
 7 Saliga är de barmhärtiga, 
 för de ska få barmhärtighet.
 8 Saliga är de renhjärtade, 
 för de ska se Gud.
 9 Saliga är de som skapar frid ,
 för de ska kallas Guds barn.
 10 Saliga är de som blir förföljda
 för rättfärdighetens skull, 
 för dem tillhör himmelriket.


Matthew 5:4

"Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven."

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, 30 för mitt ok är milt och min börda är lätt."


Matthew 11:28

“Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

2 Korintierbrevet 1:3-4

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 4 Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud."

2 Corinthians 1:3

“Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort.”

Uppenbarelseboken 1:7

"Se, han kommer med molnen,
 och varje öga ska se honom,
 även de som 
 genomborrat honom.
 Och jordens alla stammar
 ska jämra sig för hans skull.
 Ja, amen."

Revelation 1;7

"Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen."