Det finns de som lyder Gud.

Det finns de som är inte lyder Gud utan är hycklare.

De flesta som säger sig tro på Jesus är hycklare.

HÄR kan du se alla falska kyrkor, men det finns många fler.

Är du medlem eller besökare av dessa "kyrkor" fly för ditt liv!!

~~~~

Uppenbarelseboken 14: 9-12 En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: "Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. 12 Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

2 Korintierbrevet 10:5-6 Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

Romarbrevet 1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.

Johannes 15:14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.

Quick Rebuke of a woman pretending to be a Pastor ~ Video

End Times: This DECEPTION is DANGEROUS (R$E) ~ Video

God´s closing call - sermon 5 minutes

HAR DU FRID MED GUD?