NEW BOOKLET TRACT: The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson

The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson  is our newest Lighthouse Trails Print Booklet Tract. The Booklet Tract is 18 pages long and sells for $1.95 for single copies. Quantity discounts are as much as 50% off retail.  Below is the content of the booklet. To order copies of The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson, click here. 

The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson

By John Lanagan

____

The Physics of Heaven, a recent book Bill Johnson contributed to, and his personal assistant co-authored, reveals a very different picture than that of the apostles described in the Bible. It appears that rather than an apostle of God, Bill Johnson may be poised to serve as the vehicle that carries the New Age and quantum spirituality deep into the Body of Christ.

***

En invasion av villfarelser: en granskning av Bill Johnson


(Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Proverb 16:18 -added by alertsweden)

Jag har länge upplevt ett behov av att bättre informera om vem den amerikanske förkunnaren Bill Johnson är och vad han står för. Han är nämligen en mycket populär förkunnare i Sverige, inte minst bland ungdomar. Bill Johnson har flera gånger medverkat på olika konferenser i Sverige anordnade av New Wine mfl. Men trots det är han en förkunnare med många mycket allvarliga villoläror!

Den 10-13 augusti 2011 var Bill Johnson huvudtalaren bredvid Randy Clark (han som tillsammans med John Arnott startade "Toronto-väckelsen") på ”Healing School” i Malmö (kan man lära sig helande på skola?!?). Denna helandeskola arrangerades också av bl.a. New Wine och hölls i Europaporten. Tio lokala församlingar i Öresundsregionen var medarrangörer. Bill Johnson har också sin egen kyrka i USA vilken heter Bethel Church. Där finns även en välbesökt bibelskola. Om nu det nu förekom tecken och under i och med denna helandeskola, så är det inget att förvånas över. Men dessa är inte någon garanti för att det som fördes fram var äkta. Sammanhang, förkunnare och läror skall bedömas i ljuset av Bibelns undervisning och inte utifrån vad man upplever. Vi får inte vara blinda för Jesus ord:

Mark 13:22: "Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse."

***

False Apostle Bill Johnson - Bethel Church Redding California videos

***

New Wines styrelse i Sverige:

Hans Wolfbrandt – Ordförande- Kyrkoherde i Lysekils församling

Kim Brynte – Samordnare
Stefan Malmström – Kassör, medlem i Pingstkyrkan Vänersborg
Per Eive Berndtsson – Präst i Kornhillskyrkan, Halmstad
John Derneborg – Pastor i Pingstkyrkan Vänersborg
Andrew Thompson – Pastor i Korskyrkan, Stockholm
Birgitta Sjöström-Aasa – Präst i Kornhill Halmstad
Rikard Eugénzon – Pastor/Föreståndare i Salemkyrkan, Vargön
Magnus Davidsson – Pastor i Lugnetkyrkan, Falun
Stefan Swärd – Pastor i Elim-Folkungakyrkan
Paul Orlenius – Pastor i Citykyrkan, Stockholm

Källa

***

Se upp för Torben Söndergaard - den nye stjärnan på den falska predikanthimlen! Här medverkar han i New Wine konferensen sommaren 2015 - klicka på "speakers".
______________________________________________________

Matteus 7: 15. Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar.

Matthew 7:15. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

 


And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ephesians 5:11