https://www.youtube.com/watch?v=gOdyFR3hpnA&feature=emb_title

Publicerades den 6 juli 2019

"I denna Lördagsintervju får vi möta Tage Tuvheden som berättar att han blev god vän med Sven Andersson som var en av de mest framträdande personerna inom socialdemokratin och som kom att bli utrikesminister i Olof Palmes regering."

Om Palme ca 16 min. in.