“The Jewish people as a whole will become its own Messiah... Thus will the promise of the Talmud be fulfilled...”  - Baruch Levy, Letter to Karl Marx, reprinted in La Revue de Paris, p. 574
June 1, 1928

~~~~

Ancient Roots

According to Talmud scholars, the Talmud is the written form of the teachings of the Pharisees — the very sect of Jewish priests with whom Jesus of Nazareth argued. Consider this passage from the translator of New Edition of the Babylonian Talmud and author of the History of the Talmud, Rabbi Michael Rodkinson:

Is the literature that Jesus was familiar with in his early years yet in existence in the world? Is it possible for us to get at it? Can we ourselves review the ideas, the statements, the modes of reasoning and thinking, on moral and religious subjects, which were current in his time, and must have been [resolved] by him during those silent thirty years when he was pondering his future mission? To such inquiries the learned class of Jewish rabbis answer by holding up the Talmud. Here, say they, is the source from whence Jesus of Nazareth drew the teaching which enabled him to revolutionize the world; and the question becomes, therefore, an interesting one to every Christian, What is the Talmud? …

The Talmud, then, is the written form of that which, in the time of Jesus, was called the Traditions of the Elders, and to which he makes frequent allusions.

— Rabbi Michael L. Rodkinson (1)

Or consider this from The Universal Jewish Encyclopedia, in the entry "Pharisees":

The Jewish religion as it is today traces its descent, without a break, through all the centuries, from the Pharisees.

Their leading ideas and methods found expression in a literature of enormous extent, of which a very great deal is still in existence. The Talmud is the largest and most important single member of that literature, and round it are gathered a number of Midrashim, partly legal (Halachic) and partly works of edification (Haggadic). This literature, in its oldest elements, goes back to a time before the beginning of the Common Era, and comes down into the Middle Ages. Through it all run the lines of thought which were first drawn by the Pharisees, and the study of it is essential for any real understanding of Pharisaism.

— R. Travers Herford for the Universal Jewish Encyclopedia. (2)

Rabbi Dr. Louis Finkelstein, Instructor of Talmud, and later president of the Jewish Theological Seminary of America, writes:

Pharisaism became Talmudism, Talmudism became Medieval Rabbinism, and Medieval Rabbinism became Modern Rabbinism. But throughout these changes of name, inevitable adaptation of custom, and adjustment of Law, the spirit of the ancient Pharisee survives unaltered. When the Jew reads his prayers, he is reciting formulae prepared by pre-Maccabean scholars; when he dons the cloak prescribed for the Day of Atonement and Passover Eve, he is wearing the festival garment of ancient Jerusalem; when he studies the Talmud, he is actually repeating the arguments used in the Palestinian academies.

— Rabbi Dr. Finkelstein (3)

Thus, perhaps, we can understand some of the tension that has historically existed between Christianity and Judaism. According to the New Testament of the Bible, Jesus of Nazareth expressed strong personal feelings about the Pharisees in the following words:

  1. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

John 8:44 (4)

Read more

~~~~

Att FARISEERNA (Satans synagoga) hårt tillrättavisades av Jesus är inget som de nutida "kristna" bryr sig om.

Nej, tvärtom så upphöjs och idoliseras judarna och rabbiner predikar i "kristna kyrkor" och i "kristna församlingar".

De som kallar sig kristna är sannerligen ett redskap till att sätta Antikrist på tronen!

Det är svårt att tro att det är sant, men det är verkligen sant!

Om dessa som menar sig vara kristna var mindre slöa, hade de kunnat se på internet vad judarnas viktigaste lärdomskälla kommer ifrån - nämligen TALMUD.

Då hade de kanske insett att judarna genom sina rabbiner och sitt studerande av Talmud - fortfarande tjänar Satan och inte Gud!

Martin Luther anses på nätet vara antisemit. Men vilken sund människa avskyr inte Talmud som vill utrota (döda) alla "hedningar" (icke judar) och säger allt vidrigt om världens Frälsare Jesus Kristus!

HUR DUM FÅR MAN VARA!?

Det värsta är att dessa så kallade kristna kommer att gå evigt förlorade i sin tro på att de tjänar Gud, medan de i verkligheten tjänar hans motståndare SATAN!

DOCK - INGEN KAN SKYLLA PÅ OKUNNIGHET EFTERSOM ALL INFORMATION KAN MAN FÅ GENOM NÄTET.

DET ENDA SOM BEHÖVS ÄR ATT MAN ÄLSKAR SANNINGEN - SÅ MAN KAN BLI FRÄLST!

2 Tess. 2:11 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


___

Sakarja 13:8 Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. 9 Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara": Herren är min Gud."

Sakarja 14:1 Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela byte bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.  

~~~~

JESUS CHRIST" "HATE CRIMINAL?"

-Since then history has recorded the rise of Pharisaism and enshrinement of their Talmud and Zohar as the highest religious guide to Jews of all time. Today Talmudic Jews still consider it very wrong, even blasphemous, for any Gentile to criticize the Chosen Race. In fact, ADL's Office of Global Anti-Semitism in the US State Department says any "strong" criticism of Israel, including its leaders or military, is anti-semitic.