Barnlösa danskar åker till Sverige för att få hjälp

I åratal har svenska kvinnor åkt till Danmark för att kunna bli gravida genom insemination. Men Danmark har samtidigt strikt lagstiftning när det gäller surrogatmoderskap.

Genom att sköta alla kontakter via ett företag i Malmö kan danskar sättas i kontakt med surrogatmödrar i andra länder.

Mikkel Raahede, dansk representant för företaget Tammuz Nordic, förklarar varför man har sitt kontor i Malmö.

– I Danmark är det förbjudet att betala en kvinna för att bära ens barn och det är också förbjudet att förmedla kontakt till surrogatmödrar. Bryter du mot lagen kan du dömas till böter eller upp till fyra månaders fängelse.

Surrogatmoderskap är inte heller tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård. Men det är inte olagligt att åka till ett land där det är tillåtet att genomföra ett surrogatarrangemang.

Så länge all kontraktsskrivning och möten sker i Malmö kan därför Tammuz Nordic sätta barnlösa danskar i kontakt med surrogatmödrar i USA, Albanien eller Ukraina.

~~~~

Tammuz är företaget som hjälper människor.

Tammuz grundades i Tel-Aviv år 2008 av Doron Mamet-Meged.

"Att vara surrogatmamma för en annan kvinna som själv inte kan bli gravid är en av de mest generösa handlingar en människa kan göra för en annan."

Läs mer

~~~~

Vem var Tammuz? 

Who was Tammuz?

Answer: The false god Tammuz is mentioned in the book of Ezekiel. The prophet describes a vision he had, saying the Lord “brought me to the entrance of the north gate of the house of the LORD, and I saw women sitting there, mourning the god Tammuz” (Ezekiel 8:14).

Tammuz/Adonis died once a year.

Jesus died only once.

“The death he died, he died to sin once for all; but the life he lives, he lives to God” (
Romans 6:10)

The cult of Tammuz promised rich provision in the form of grain and sheep, but it is only Jesus who gives life and gives it to the full (John 10:10). It is said that Tammuz was a shepherd. But only Christ, the Good Shepherd, willingly laid down His life for His sheep (John 10:11, 18). Whatever modern-day idols we chase in the desire to have plenty, it is only God who can provide what we need (James 1:17).

~~~~

Gud kallar praxisen att gråta för Tammuz en "förskräcklig" sak och en idoldyrkan, som är ännu värre än det som hände i templet i Jerusalem.

Hesekiel 8:14-16 Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammus. 15 Han sade till mig: "Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta." 16 Så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.

Ezekiel 8:14-16 Women Weeping for Tammuz and Sun Worship

14 Then he brought me to the entrance of the gate to the Lord’s Temple, which faced the north. That’s where I saw women seated, weeping for Tammuz. 15 Then he asked me, “Do you see this, Son of Man? You’re about to see even more detestable practices than these.” 16 Then he brought me to the inner court of the Lord’s Temple. There, at the entrance to the Lord’s Temple, between the porch and the altar, were 25 men, with their backs toward the Lord’s Temple and facing the east, prostrating themselves to the sun.

(FD. PORRHOMO-STJÄRNAN FREDRIK EKLUND SKAFFADE SIG OCKSÅ SURROGATBARN!)

(Om efternamnet Kaplan kan du läs här!)

~~~~

Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)