1 Mosebok 8:21 "Hjärtats tankar är onda ända från ungdomen."

~~~~

Vaccin i maten:

Foods as production and delivery vehicles for human vaccines.

EAT UP YOUR VACCINES

Patentrevisioner planerar att dölja vacciner i matpartiklar

Jag som har denna blogg är övertygad om att utan samarbete med de fallna änglarna och deras ledare Satan, så skulle inte världen vara så "duktig" på att komma på den sataniska teknologin.

Så var det i den förra världen, den som Gud lät översvämmas p.gr. av synden.

De fallna änglarna (de som gjorde kvinnorna med barn, som blev jättar och även åt människor) lärde människorna både det ena och det andra.

Satan är i full verksamhet även på denna jord, som är skapad efter FLODEN.

Det som nu händer är detsamma som hände innan FLODEN.

Satansstyrda människor skapar en teknologi som ska konkurrera ut (vilken idioti!!) Gud.

Synden är densamma och människornas motstånd mot Gud är densamma.

Matteus 24:37-41 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.


Gud ska inte sända en flod denna gång utan ELD! 

2 Petrus 3: 3-7 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."
 5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

Om du inte har huvudet under armen eller i sanden kan du läsa mer nedan.

Creation, Flood and Coming Fire

The World in Revolt

"By changing one language into many, He separated nations more effectively than any Wall of China. God stepped in to prevent the human race from falling under the sway of a single, absolute tyrant over all the earth. Only in His time would Christ gather together God’s family from every nation and tongue (Revelation 7:9)."

Proverbs 21:1 “The king’s heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water; He turns it wherever He wishes