& Neil Degrasse Tyson

ULVEN  Jim Bakker en av dårarna som hjälpte TRUMP till tronen.
Dessa äckliga ulvar prisas av falska okunniga kristna!

Hur korkad får man vara och ändå kalla sig kristen?!

Man spyr!

"Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Matthew 5:41

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO