The Goals of the Illuminati

~~~~

"Terrorbrottet"

Vad som är hela sanningen vet vi knappast.

Men en sak vet vi att den nya världsordningen (NWO) inte kan genomföras utan våld, blod och död  (se artikel ovan).

Alla som funnit och låtit sig finnas av den levande Guden vet att denna tidsålders gud är Satan.

1 Johannes 5:19 ...hela världen är i den ondes våld.

Satan har en här.

Han har en här i himlen och en här på jorden.

Precis som Gud har.

Satans här på jorden är alla de som tjänar honom.

Guds här på jorden är alla de som tjänar honom.

Satans tjänare är många.

Guds tjänare är få.

Lukas 13:23-29

23 Någon frågade honom: "Herre, är det bara få som blir frälsta?" Han sade till dem: 24 "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. 25 När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. 26 Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. 27 Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. 28 Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. 29 Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike.

~~~~

Satan är en fallen ängel.

Gud är Skaparen.

Utgången är därför självklar.

Gud är segraren.

Gud har alltid varit segraren.

Redan i Lustgården sa Herren Gud vad som skulle ske. 1 Mosebok 3:15

Gud har en plan.

Planen är att frälsa människorna hem till sig. Johannes 3:16-17

Satan har en plan.

Planen är att döda människorna innan de lärt känna Gud.

~~~~

De som tjänar Satan medvetet orsakar alla krig och alla "terrorbott".

De älskar blod och död och lögn.

Deras herre är Satan.

-----

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money."
-Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

-----

De som tjänar Satan omedvetet är alla de som låter sig luras att tro på vad media säger, vad politikerna säger, vad domstolarna säger.

2 Korinthierbrevet 4:3-4 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud (SATAN) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

Satan är expert på att förblinda människors sinnen.

Därför tror de på media som är Satans redskap.

De tror på allt som sägs offentligt.

Men alla de som söker sanningen som efter en värdefull pärla kommer att finna den.

Sanningen är att Jesus Kristus lever.

Sanningen är att Jesus Kristus bar all världens synd på sig själv.

Sanningen är att det finns ett evigt liv.

Den som älskar sanningen finner den

Den som söker han finner.

Matteus 7:8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.Kolosserbrevet 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

~~~~

ÄLSKAR DU SANNINGEN? JESUS ÄR SANNINGEN. JOH. 14:6

The Mystery of Human Life

~~~~