"When a Demon attacked me I called out to Jesus and He saved me from this demon. Only Calling on the name of Jesus will save us from demonic activity. Nothing else works. If you don't know this already you will soon. Call on the Name of JESUS before it's to late." source

Yes, demons are ideed real! I have seen them and also felt them while jumping on me before I was saved by Jesus!

Lukas 9:1 Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.

Lukas 10:17-20  De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." 18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. 20 Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."