https://www.youtube.com/watch?v=dc2ZOSRdxP8

Jeremiah 33:8 I will cleanse them from all their iniquity by which they have sinned against Me, and I will pardon all their iniquities by which they have sinned against Me and by which they have transgressed against Me.

Uppenbarelseboken 22:14-15 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.