And violence in the land. Nobody knows the date but the signs are definately increasing in number and severity. (sent by "Guest")

~~~~

"Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda. Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade."Johannes 3:19-20

~~~~

(OBS - ingen vet exakt när det är "slutet på denna värld" inte ens Jesus - endast Fadern vet! Men som "Guest" säger så är tecknen många att vi är nära slutet!)

Videon ovan visar människor skadade av Satan och hans demoner.

Demoner besätter människor som inte följer Jesus Kristus och hans ord/lära. (1 Johannes 5:3) 

Jag har själv sett hur demoner flög ut ur en människa som fick befrielse i Jesus namn. Det var inte en demon - utan många!

Befrielsen från onda andar och demoner kan bara ske genom Jesus Kristus.

(Psykiatriker och psykologer arbetar förgäves om de inte är medvetna om demoner hos sina patienter och därmed kan befria dem genom tron på Jesus namn - vilket tyvärr är mycket sällsynt !)

Men den som sedan återvänder till Satan och demonerna (satan-lögnen-synden) får det ändå värre än förut!

Därför säger Bibeln: "FÖRBLI i sanningen". (1 Johannes 3:6)

Så - ge ditt hjärta och liv till universums Herre Jesus Kristus. Han betalade priset för dina synder, så du slipper betala dem genom evigt fördärv.

Tro inte du är utan synd! Vi är alla syndare och därmed värda att ta vårt straff.

Men Gud så älskade världen att han lät sin Son Jesus Kristus ta straffet för att vi skulle slippa. (Johannes 3:16; 1 Johannes 4:10)

Människor försöker undfly skam och dåligt samvete, men detta är ett redskap för Gud att få oss att vända oss om från synden och tro på sanningen som är Jesus Kristus.

Be:

"Herre Jesus Kristus jag omvänder mig från mina synder och ger mitt liv och hjärta till dig. Ta hand om mig, så vill jag följa dig.

~~~~

Psalm 4:4

"Ni ska veta hur underbart
 Herren tar till sig sin trogne,
 Herren hör när jag ropar
 till honom.
"