https://www.youtube.com/watch?v=8tPqXc2mliE

"The Harold Wallace Rosenthal Interview (1976) audiobook - Harold was murdered 30 days after this interview."

Den slutgiltiga lösningen:

Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision