"Det enda uttalandet som jag bryr mig om att göra angående Protokollen är att de stämmer med vad som pågår. De är 16 år gamla, och de har stämt in på situationen upp till dags dato." - Henry Ford, grundare av Ford Motor Company, 1921


This is a secret which has not been revealed. They are the Hidden hand. They are not the "Board of Deputies" (the Jewish Parliament in England) or the "Universal Israelite Alliance" which sits in Paris. But the late Walter Rathenau of the Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft has thrown a little light on the subject and doubtless he was in possession of their names, being, in all likelihood, one of the chief leaders himself. Writing in the WIENER FREIE PRESSE, December 24, 1912, he said: "Three hundred men, each of whom knows all the others, govern the fate of the European continent, and they elect their successors from their entourage."

Read all

Isis
Isis

Sverige är infiltrerat - liksom övriga världen -
med hjälp av svenska namn såsom kungahusets, Bildt, Wallenberg, och fler namn - folket ovetande.

SATAN HATAR SANNINGEN LIKSOM DE SOM FÖLJER HONOM!!

(ALLA SOM INTE ÄR FÖDDA PÅ NYTT ÄR OFFER FÖR SATAN. SOMLIGA FÖLJER HONOM MEDVETET ANDRA OMEDVETET)

Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.