“If the tide of history does not turn toward Communist internationalism … then the Jewish race is doomed.” --George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin (New York, 1937), p. 414

"The Bolshevik revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental an physical forces, become a reality all over the world." --The American Hebrew, September 10, 1920

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23

"There is scarcely an event in modern Europe that cannot be traced back to the Jews. We Jews today are nothing else but the world's seducers, it's destroyers, it's incendiaries, it's executioners." --The Jew Oscar Levy, in the preface to his book "The world significiance of the Russian revolution."

~~~~

Är det fortfarande någon som tvivlar på att judarna liksom under Jesus tid hatar de kristna - de som bekänner Jesus Kristus som sin Herre!?

För det är det som det handlar om: HAT MOT HERREN GUD DEN ALLSMÄKTIGE och mot alla som tror på Jesus Kristus.

~~~~

1 Tess. 2:14-16

Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna , 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor 16 när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem.


Dock säger Guds ord att en rest av judarna ska bli frälst, då dessa ser Jesus komma på skyarna! Sakarja 12:14