--The Orthodox churches over-all hold to most of Rome's errors, are a daughter, and this was the church that split off from the Roman Catholic church in 1054. I really do not want to get into chicken or egg arguments as to who is the original "church" or not [the answer is NEITHER], just be cognizant they are two big branches of Mystery Babylonianism "Christendom", keeping to the same mutual false early church "fathers', sacramentalism and more with a few alternative teachings and traditions. Read
here to learn what some of those are and from some of the Orthodox themselves.

--Just like Catholicism which has millions of deceived people within it, one prays that more Orthodox people would abandon false traditions, read the Bible and realize how they have been deceived and truly come to Jesus Christ.

Read more

~~~~

Russian Orthodox Cult Exposed!

The Russian Orthodox Church (also known as the Orthodox Catholic Church of Russia) is the largest of all Eastern Churches, and after the Catholic Church she is the second largest religious denomination in the world. Due to the closure of Russia to the outside she has remained to a great extent hidden or veiled from western eyes.

Read more

~~~~

Genuine Orthodox Church-K Exposed

Satan's Ecumenical World Alliance

Ecumenism: Spiritual Whoredom (Documentary)

~~~~

Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan och ekumener/evangelikaler är på samma sida = SATANS SIDA!

Om du inte tror mig se på "Sveriges Kristna Råds" hemsida - "Medlemskyrkor".

Om dessa som kallar sig kristna säger Jesus:

Matteus 25:41 "Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar."

Matthew 25:41 "Then he will say to those on his left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels."

~~~~

På en resa jag gjorde nyligen hade jag sällskap med en person från Etiopien. Han var en så kallad "ortodox kristen". 

Då jag talade om för honom att han kunde vandra med Gud/Fadern genom Jesus Kristus hans Son själv, utan den ortodoxa kyrkans så kallade präster, så blev han mycket förundrad och konfunderad.

Han verkade verkligen vara en efter sanningen sökande person.

Måtte han finna frälsning i Jesus Kristus och bli fri från Ortodoxa kyrkans onda lära!

___

Ingen av de jag mötte på min resa ägde en Bibel/Sanningens bok!!

Som vi sår får vi skörda.

Om vi förkastar Guds Ord ska förbannelsen komma över oss!

Är kriget nära?!

___

Ja, måtte alla vilseförda bli fria från avgudarna!

"Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk." 2 Korintierbrevet 6:16