Klicka:

PROTOKOLLEN, DOKUMENTEN SOM FÖRKLARAR ALLTING, PROTOKOLLEN ÄR AUTENTISKA

"Vi använder den vanliga “officiella” masken av ärlighet och tillmötesgående men vi måste använda listighet vid förhandlingar och överenskommelser."

"Vi kommer att besvara varje försök till opposition med krig. Vi kommer att gå i krig med de länder som vågar trotsa oss. Om flera länder kollektivt trotsar oss måste vi göra motstånd med ett universellt VÄRLDSKRIG."

"Regeringar måste agera i linje med vår agenda så att den allmänna opinionen i hemlighet understöds av oss. Med några få undantag så är media redan i våra händer." (se här!)

"Majoriteten kommer inte att ha en aning om vem pressen egentligen tjänar."

"Den all-uppslukande terrorn härrör från oss."

"inympandet av sjukdomar med vaccin." (nu vet du varför de skrämmer människorna med "mässlingen"!)

"Världsmakt är vårt mål."

~~~~

När de säger "gud" menar de Satan.

När de säger "David" menar de Antikrist.

(Webbsidan ovan är INTE kristen som du ser, men det är en svensk översättning som verkar vara rätt utom i vissa fall då översättaren lagt till inom parentes)

LÄS: En annan idé som satansdyrkarna har - drönare för polisen! Kommer strax till Sverige naturligtvis - om dessa inte redan finns...


https://www.youtube.com/watch?v=KiGt7fgXy58&bpctr=1557126150

Uppenbarelseboken 13:5-9 "Och åt vilddjuret (Antikrist) gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra."

~~~~

Uppenbarelseboken 12:12 "Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort."

Uppenbarelseboken 13:8 "Och al­la jor­dens invåna­re skall till­be ho­nom, var och en som in­te från värl­dens ska­pel­se har sitt namn skri­vet i livets bok hos Lam­met som blev slak­tat."

~~~~