"Att vara homo är ett skapelsens mirakel" säger katoliken (falsk kristen) Mark Levengood idag på radions sommarprat.

VAR i Bibeln står det att människor av samma kön ska ha sex?


Kan någon lyssna på en person som ljuger som Levengood gör?

Jo, människor kan, därför att de älskar att bli bedragna!


https://www.youtube.com/watch?v=UTUUaPMEcJE&app=desktop

"https://youtu.be/I2xVlCxuau8 - THIS EX-GAY MAN PRAYED TO GOD TO BE SHOWN IF HE WOULD GO TO HELL - YOU CANNOT EARN SALVATION ("SAVING VERSES")

PLEASE READ:

Ephesians 2:8-9
For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: not from works, so that no one can boast.

Romans 10:9
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

Acts 2:38
Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

John 7:38-39
Whoever believes in Me, just as the Scripture has said: ‘Streams of living water’” will flow from within him.
He was speaking about the Spirit, whom those who believed in Him were later to receive. For the Spirit had not yet been given, because Jesus had not yet been glorified

Luke 15:7
I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent." source


1 Mosebok 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Genesis 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the Earth.

(Fick videon av en Broder i Kristus)

~~~~

HOPPAS GUD I SIN NÅD VILL RÄDDA NÅGON AV DESSA SYNDFULLA MÄNNISKOR, SOM HAR TILLÅTIT SIG ATT BLI VILSEFÖRDA AV SATAN!

Lukas 15:7 "Jag säger er, att på samma sätt ska det bli större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig, än över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver."

Här görs reklam för SKAMPARADEN:

TWO CITIES, ONE COUNTRY – FOR A UNITED EUROPE, OPEN TO THE WORLD

~~~~

HOPPAS INGEN VETTIG MÄNNISKA KÖPER ELLER ANVÄNDER SIG AV DE SPONSORER DU KAN SE PÅ LÄNKEN!

DE VISAR UTAN ATT SKÄMMAS, ATT DE ÄR PÅ SATANS SIDA!

ÄVEN SL-BUSSARNA VISAR SIN PERVERSION OCH SITT STÖD AV SATANS PLAN - ATT FÖRA MÄNNISKORNA TILL HELVETET!

NATURLIGTVIS ÄR MEDIA, SÅSOM SVERIGES RADIO MED PÅ ATT FÖRA DENNA LÖGN UT TILL FOLKET I SVERIGE!

HUR ÄR DET EGENTLIGEN MED DERAS UPPREPANDE TAL OM ATT RADION ÄR OBEROENDE?!

DERAS HERRE ÄR SATAN!

ATT PERSONEN SOM VANN EUROVISONSCHLAGERN FRÅN ISRAEL SKA TILL SVERIGE OCH SKANSEN, ÄR HELT I LINJE MED SIONISTERNAS (SATANS) ONDSKA!

SMUTSEN MÅSTE SPRIDAS FÖR ATT SATAN SKA KUNNA GENOMFÖRA SIN AGENDA!

~~~~

Pastor shown hell ~ Video!

Hell is a reality!!

J. C. Ryle ~ Fire! Fire! ~ audio-sermon