A standing army and police are the chief instruments of state power. -- Lenin, State and Revolution (1917)

I don't care what becomes of Russia. To hell with it … All this is only the road to a World Revolution.  - Lenin

Mass media is the sharpest and the strongest weapon of our party. - Stalin


(Att Mohr tror på "Israel Elect" har inte med saken att göra här. Det han säger tål att granskas noga av de som säger sig älska sanningen oberoende av "Israel Elect" frågan! Du som kallar dej kristen och dessutom kallar dej "pastor" hur mycket står du upp för sanningen om Judendomen och Sionismen?)