Freemasonry

Jeremia 10

1. Hör det ord som HERREN talar till er, ni av Israels hus.
Så säger HERREN:
2. Ni ska inte vänja er vid hedningarnas sätt
och inte förfäras för himmelens tecken,
därför att hedningarna förfäras för dem.
3. Ty vad folken predika är fåfängliga avgudar.
Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem,
och konstnärens händer tillyxa dem;
4. med silver och guld pryder man dem
och fäster dem med spikar och hammare,
för att de inte ska falla omkull.
5. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält
stå de där och kan ej tala;
man måste bära dem,
ty de kan ej gå.
Frukta då inte för dem,
ty de kan ej göra något ont;
och att göra något gott,
det förmå de ej heller.

~~~~