Att Sverige får ha ett kommunistiskt parti kan man förstå av att Sverige (liksom alla länder) har en SKUGGREGERING bestående av de som står bakom kommunismen.

Det är samma personer som hjälpte Hitler finansiellt för att judar skulle fly till Israel, där de skulle luras att bygga sitt utopiska rike med Antikrist som kung. (Uppenbarelseboken kap. 13 och 14)

(Om det är sant att de israeliska ledarna inte bor i Israel, kan man undra varför! Är det för att de vet att två tredjedelar av det judiska folket ska dödas. Sakarja kap 13 och 14)?

Dessa judar består av bankirer och ortodoxa judar och även de judar som blivit indoktrinerade av den falska läran att de är Guds utvalda folk, (Guds utvalda folk består av kristna - både judar och icke judar Galaterbrevet 3:28-29) och ska vara och är herrar över hela jorden och över alla människor.

Genom sina NOAHIDE-lagar (grundad på den esoteriska ockulta Kabbalan) som president Bush Sr. skrivit under ska de genomföra sin agenda, då alla som inte tillber deras gud (som är Lucifer-Satan) ska avrättas. Se videon:

~~~~

Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret (den falske messias) och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Uppenbarelseboken 20:4

Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad."
Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.
Matteus 21:43-46 

Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde ,
för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Matteus 23:37-39