AV NATUREN ÄR MÄNNISKAN KORRUPT!


Listen to:

The ant's nest by Thomas Boston ~ Audio

No hissing serpent! ~ Audio

More sermons here!

~~~~

Ibland kan man se hjärtats sanna natur då människan blivit dement - ibland gammal.

Då är det omöjligt att hålla mot sin natur längre.

Jag känner till människor som velat mörda sin fru, som de varit gifta med hela livet.

Somliga av dem har varit präster i sitt yrkesliv.

Markus 7:20-23 Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. 21 Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund , hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Ephesians 4:22 Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception.

~~~~

The Torments of Hell - Puritan Thomas Boston

READ THE TEXT HERE!

~~~~

More sermon about HELL by Dr. Curt D. Daniel

Hebreerbrevet 9:27-28 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas,

DÖDSRIKET ÄR DÄRNERE: Jesaja 13:9;11.