https://www.youtube.com/watch?v=fjtE8jUYZrs

https://www.youtube.com/watch?v=6ELIOwt6a_k

1 Johannesbrevet 2:15
Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.

2 Thessalonikerbrevet 2:12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Kolosserbrevet 3:1-2 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Johannes 4:13-14 Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."


https://www.youtube.com/watch?v=mqCejpFk0G8

1 Corinthians 6:19 Do you not know that…you are not your own?