SVT: "Den åtalade mannens försvaradvokat Thomas Bodström anser att hans klient ska frias helt från brottsmisstanke. I den situationen de befann sig var det inte brottsligt utan nöd, resonerar han."

~~~~

Mord och medhjäp till mord kommer att bli helt lagligt - vänta bara.

Det finns alltid ursäkter och så kallade förklaringar.

Människor har helt tappat sitt omdöme numera.

~~~~

Mord är förbjudet i Guds bud. Bibeln säger i 5 Moseboken 5:17 Du skall inte dräpa,”

Vrede kan utgöra en slags mord. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:21-22 Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. källa

-----

Genesis 9:6 “Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image.

Leviticus 24:17 “Whoever takes a human life shall surely be put to death.

Romans 13:9  For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”

Det kommer att bli en norm att det inte finns lagar utan istället total laglöshet.

Är det inte så att många advokater är frimurare, alltså dyrkar Satan!?

Jesus säger i Johannes 8:44 att Satan var en mördare från början.

~~~~

(Förresten är det inte ME, som de kriminella vaccinationstillverkarna givit sina offer!)