TORBJÖRN FREIJ - YTTERLIGARE ETT EXEMPEL PÅ EN FALSK KRISTEN I SVERIGE!Jag som har denna blogg fick höra talas om Celebrate Recovery i helgen av en PÅNYTTFÖDD person (genom tron på Jesus Kristus, Johannes 3:3) och jag häpnade trots att jag visste att Sveriges så kallade kristenhet är på väg mot avgrunden.

Läs i tidningen Dagen:

Om Torbjörn Freij ledare i Sverige för Celebrate Recovery

-Med sina egna erfarenheter i bagaget startade han en tolvstegsgrupp på kristen grund i församlingen. 2013 övergick detta i det internationellt välkända Celebrate Recovery (ungefär ”När upprättelsen blir en fest”) som Torbjörn Freij nu är Sverigeledare för, och som växer kraftigt i kristenheten.

Celebrate Recovery Sweden

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church. De har kombinerat 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan.

~~~~

Från bloggen Laglöshetens hemlighet:

Skall människosonen finna tro?

”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden? (Luk.18:8)

Detta är en fråga som varje kristen borde fundera över i denna ekumenikens och villolärornas tid. Jesus talar här inte om den personliga tron utan om evangeliet, det oförvanskade evangeliet (Guds ord) som Herren lämnade efter sig, ska predikas när han kommer tillbaka.

De flesta kristna kan nog hålla med om att vi lever i den yttersta tiden och att det är det stora avfallets tid då Jesus ber oss att vara extra vaksamma så att ingen förvillar oss.

”När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sade till dem: Sen till att ingen förvillar eder” (Matt. 24: 3-4)

I vissa bibel översättningar står det ”bedrar er” och detta, se till att ingen förvillar/bedrar er, var det första Jesus sa till sina lärjungar innan han nämnde de andra tecknen om att det skall bli hungernöd, jordbävningar, förföljelse, rykten om krig, att folk skall resa sig mot folk med mera.

Även i Markusevangeliet kap. 13 finns liknande varningar samt vädjanden om att kristna skall vara på sin vakt, vaka och vara vakna.

”likaså bjuder jag eder: Vaken; ty I veten icke när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen; vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!” (Mark. 13:35-37)

Det är vi kristna själva som måste se till så att ingen förvillar eller bedrar oss och Jesus hade aldrig givit en sådan varning om han inte hade vetat om att i den yttersta tiden kommer många kristna att låta sig vilseföras av falska profeter och villoläror (falsk andlighet).

”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt.7:15)

De falska profeterna kan till det yttre se väldigt bra och seriösa ut och ha en lära, förkunnelse som verkar sann och är tilltalande. Inte sällan vänder de sig till speciella grupper och anpassar evangeliet till de behov som finns där eller som man tror finns inom de speciella grupperna. För att läran skall bli uppskattad och väl emottagen (passa dem de vänder sig till) blandar man som när det gäller alla villoläror, sanning med lögn.

Sanning som blandas med lögn blir alltid lögn och därmed kan villoläror (ett falskt och främmande evangelium) som står långt ifrån Jesus frälsande evangelium, uppstå.

Det tycks som om många av de villoläror som idag florerar, försöker att fånga upp utsatta och svaga människor såsom missbrukare och nyfrälsta. Som missbrukare är det lätt att gå på nästan vad som helst för allt är ju bättre än att missbruka och som nyfrälst och inte så insatt i bibeln är ju en människa mycket lätt att manipulera och övertala till att delta i sammanhang där icke bibliska läror predikas.

Försoningsläran, Jesus död på korset för våra synder samt uppståndelse, lyser ofta med sin frånvaro inom de moderna villolärorna. Istället läggs fokus på människan själv (människocentrering) som genom att följa något slags program (steg eller gradlära) samt genom att utföra goda gärningar påstås kunna bli en bättre människa och uppnå helande och befrielse från besvärande karaktärsdrag och dylikt

Ganska nyligen kom jag i kontakt med en villolära som jag aldrig hade hört talas om tidigare och som, hör och häpna, grundar sig på ett hopkok av Jesu bergspredikan och AA/NA,s tolvstegsprogram.

Vi har tidigare skrivit om tolvstegsprogrammet här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/varen-nyktra-och-vaken.html

Och här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/sinnesro-eller-sinnesforvirring-med-satans-traldomsande.html

men detta var något nytt. Av en tillfällighet hamnade jag en lördag på ett möte i Frälsningsarmén som hade bjudit in en pastor från en baptistkyrka, en äldre och ganska välkänd pastor, till att prata om denna villolära med namnet ”Celebrate Recovery”.

Efter cirka fyrtio minuters lovprisning av frälsningsarmén, ekumeniken, samförståndet mellan alla religioner, det sociala evangeliet, människans förträfflighet och den svenska generösa flyktingpolitiken fick jag nog och gick därifrån. Spyfärdig.

Jo, föresten jag hann fråga baptistpastorn hur han ser på försoningsläran och detta ville han inte svara på. När jag ställde samma fråga en gång till sa han att det inte spelade någon roll i sammanhanget.

Är det verkligen ointressant hur en väletablerad pastor som har i uppgift att vara en herde för församlingen och stå upp för Kristi evangelium ställer sig till försoningsläran som utgör grunden för kristendomen? Utan den går det knappast att tala om kristendom överhuvudtaget.

Läs mer