DN:

~~~~

(Här är deras skrattretande bok).

Du har väl sett Greta Thunbegs illuminatitecken - en hand för ett öga?!

SUCK!

~~~~

Den person som inte är blind och därmed kontrollerad av de som styr världen, vet att Greta Thunberg är styrd av dessa så kallade "människor".

Deras mål är att sätta Satan på tronen i Jerusalem och därmed överta Guds tron. (Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14)

~~~~

Har du ditt namn i livets bok?

Det enda som kan rädda dig från helvetet och att bli vilseförd av Satan och hans demoner, är om du har ditt namn i livets bok.

Den onde och hans demoner samt alla de som är hans redskap, ska hamna utanför det eviga LIVET - alltså hamna i helvetets plågor, som varar i en evighet.

Uppenbarelseboken 20:11-15

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, små och stora, stå inför Gud* och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, det var livets bok. Och de döda blev dömda enligt vad som stod skrivet i böckerna, efter sina gärningar. 13 Och havet gav igen de döda som var i det, och döden och dödsriket gav igen de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. 15 Och var och en som inte fanns skriven i livets bok, kastades i den brinnande sjön.

Luisa-Marie Neubauer behind Thunberg and the oligarchs of course.

DN Åsikt. Detta är nästan på gränsen...!!!