Ett verk av den holländske konstnären Joep van Lieshout delar just nu det franska kulturetablissemanget. Verket är ytligt sett ett hus. Det är dock formgivet på ett sätt så att det liknar en man som idkar tidelag, dvs har sex med ett djur.

LÄS MER

Se den så kallade skulpturen här.

Om man inte blir känd på annat sätt, så tar man av förrådet fram sitt äckliga.

BESTIALITY

Jude 1:7

Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.

Revelation 21:8

But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.”

Leviticus 20:15-16    

If a man lies with an animal, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. If a woman approaches any animal and lies with it, you shall kill the woman and the animal; they shall surely be put to death; their blood is upon them.

1 John 1:9

If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Läs mer

~~~~

De som hatar Gud säger: "Gör vad du vill. Följ dina lustar. Bort med alla normer och rättesnören!

Ju äckligare  konsten är desto bättre är det för den sjuka eliten! På så sätt kan deras orm framträda på världsscenen! Uppenbarelseboken kap 13-15

PROTOCOL No. 23

~~~~

The Mystery of Human Life

The Antichrist is the final ruler !!

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)