DN

~~~~

Nej, Ruth Bader Ginsburg  är inte en hjälte som mainstream media säger.

Feminism är till för att sabotera allt som hör till Guds rike, speciellt familjen.

Feminism kommer inte från Gud utan från Satan.

Satans mål och de som följer honom är att förstöra allt som Gud vill.

Det finns en SATAN och han har sina verktyg. De som utför hans vilja.

Dessa gör och säger det som är fördärvligt, för mänskligheten.

1 Johannes 5:19 ..hela världen är i den ondes våld.

~~~~

Tack och lov, Satan och hans verktyg besegrades på korset för ca 2000 år sedan.

Satans verktyg kan försöka förstöra allt som hör till Gud.

Men Gud den Allsmäktige har sin ordning.

I Uppenbarelseboken kan du som bryr dig om sanningen läsa om Guds plan.

Den ska snart uppfyllas.

Då ska alla de som vägrat ge sina liv till Skaparen tillsammans med Satan och hans onda andar kastas i den brinnade ugnen - för evigt.


Än finns det tid tid för dig som hatat Gud och hans Son Jesus Kristus, världens Frälsare.

Ge ditt liv till honom. Ge ditt hjärta till honom.

Bed om förlåtelse för din SYND.

Gud vill ge dig ett hjärta som VILL följa hans lagar.

Det är den sanna omskärelsen!

Galaterbrevet 6:15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.

~~~~

Han ger dig inte Satans lagar inte feminismens lagar, alla de andra onda lagarna, utan de som är LIVETS LAGAR.

Han ger dig evigt liv!

Han ger dig inte evig fördömelse i mörkrets och förbannelsens hålor.

HAN KOM TILL JORDEN FÖR ATT BÄRA DITT STRAFF FÖR ATT DU SKULLE SLIPPA BÄRA DET SJÄLV.

VAD OCH VEM VÄLJER DU?

HIMMEL ELLER HELVETE? JESUS ELLER SATAN?