Kvinnor som tigger i Stockholm ska erbjudas kurs i egenvård och sexualfrågor skriver den sioniststyrda tidningen DN i en artikel där de låter Ewa Larsson, en av alla narcissistiska godhetsapostlar som är vikarierande socialborgarråd och miljöpartist, breda ut sig i sann svenskfientlig anda.

Att det handlar om tiggarparasiter (inte om vilka kvinnor som helst) från andra EU länder och som deras egna länder har ansvar för, framkommer längre ner i artikeln.

8,7 miljoner har Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt ansökt om att få från Europeiska socialfonden till projektet “Bättre hälsa” vilket innebär att staden skall stå för fri hälsokontroll samt dela ut gratis hygienartiklar, sanitetsartiklar och kondomer till de Rumänska och Bulgariska medborgarna (tiggarna) som av någon anledning väljer att vistas i Sverige. Detta efter att de har fått fika och smörgås (även det gratis).

Ännu ett skäl för dem att vara här och för fler att komma hit.

Hygienartiklar och sanitetsartiklar är inte gratis men blir nu alltså gratis för parasiterna.

Förutom gratis tak över huvudet, gratis mat, gratis sjukvård, gratis kläder, gratis utbildning, (om de är intresserade), gratis barnpassning och förskolor (som de avfälliga kyrkorna bidrar med), nästintill gratis tandvård (kostar 50 kronor per besök och oavsett vad som skall fixas i munnen) så är det nu dags för dem att få gratis hygien och sanitetsartiklar (bindor, tamponger, schampon, duschtvål, ja allt som behövs och då även kondomer om de blir kåta och inte vill riskera att bli gravida.

Kan det bli bättre för dem och för alla ogudaktiga landsförrädare (politiker som styrs av Satans synagoga) samt företrädare inom kyrkorna och samfunden vilka välkomnar laglöshet, synd, splittring, kaos genom att gå på ekumenikens linje?

Läs mer


Babels torn

De har gjort det förut...försökt förstöra världen - för 4000 år eller rättare sagt redan innan FLODEN dränkte allt levande.

Dessa varelser (är de människor?!) hatar den levande Guden och därmed allt liv allt gott allt vackert.

De älskar blod och död.

De dricker blod och äter människor (precis som innan FLODEN), vilket börjar bli känt.

De finns överallt - över hela jorden.

De får bistånd av "snuskmedia" och korrupta politiker i Sverige och i övriga världen.

De har insatt Donald Trump (KONTROLLERAD OPPOSITIION) som är deras triumfkort innan de insätter Antikrist (Satan inkarnerad).

De har lyckats lura och ska lura så gott som hela mänskligheten - till och med de som säger sig vara kristna har de lurat. 

De tror att Donald Trump är mannen som ska rädda världen!

De ska alla ropa HALLELUJA, då den sanne världsförstöraren kommer - ANTIKRIST själv!

De kommer att tvingas ta MÄRKET som visar att de tillber honom (SATAN).

Läs om resten (världens slut) i Uppenbarelseboken kapitel 13 och 14  i Sanningens bok Bibeln.

~~~~

Matteus 24:37  Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
 42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

2 Peter 3:6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.