BRYSSEL. Greta Thunberg är stora förebilden för klimatstrejkande skolelever i Europa. Hennes status kan liknas vid en rockstjärna. Jublet är öronbedövande när hon kliver ut på en scen i Bryssel för att hålla tal inför tusentals entusiaster.

~~~~

Kan någon annan än Satan och hans efterföljare hitta på något så idotiskt som detta prat om "KLIMATET"?!

Nej, absolut inte!

Endast en sak är viktigt:

Det är att lära känna Gud Fadern som sände sin Son Jesus Kristus för att bära våra synder på sig själv på korset.

Världen är bestämd att gå under och en ny värld ska skapas.

Hebreerbrevet 1:10-12 »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;11 de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom en klädnad,12 och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

~~~~

A short insight into the amazing thousand-year kingdom of peace that Christ will establish in the end times.

Uppenbarelseboken 22:17 Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

~~~~

Sionist-tidningen DAGEN skriver om krist-sionisten Ebba Busch Thor:

Ebba Busch Thor porträtteras som ett kommunikativt geni

Klart att hon har framgång i denna världen!!

KD och SD kan ta varandra i handen i sin medverkan till att sätta Satan på tronen i Jerusalem.

~~~~

The Story Of Satan From The Beginning To The End & The Savior To Come ~ Video