Tidningen DAGEN om hyllningen av Sjödin. Aftonbladets (en slasktidning) Staffan Lindberg är lyrisk.

~~~~

Sjödin var poetisk och det var väl bra, men var det nåt mer?

Inte enligt min mening och inte heller enligt Guds ord.

Smyrnakyrkan i Göteborg och "dess pastorer" är som alla andra samfundspastorer - ute och cyklar.

Alpha kursen som utövas i Smyrnakyrkan är ett katolskt påfund och har inget med kristen tro att göra.

Peter Gumbel Alpha kursen, hälsar på sin idol påven Johannes.

Gumbel säger på videon ovan att han ÄLSKAR (med betoning) den katolska kyrkan.

Det är bara det att KK inte är en kyrka i Guds mening utan en satans villfarelse!

Och Bill Hybels med kurser i företagssamhet (reklam för i Smyrnakyrkan), vad har att bygga företag, med Gud att göra?

(Här kan du höra en politiskt korrekt "predikan" av Johannes Magnusson en av Smyrnakyrkans "predikanter").

Varför gör Sjödin samma satanstecken som frimurarna gör?!

Har hört att han känner, umgås med skriver bok med...Martin Lönnebo (`biskop emeritus´!) som är en känd frimurare.

se!!!

----

(FREEMASONRY IS JEWISH. "THE MASONIC RELIGION should be by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of THE LUCIFERIAN DOCTRINE. . . Yes, LUCIFER IS GOD.” READ MORE AND HERE!)

Här kan du se en video om frimurarsymbolen som Sjödin gör ovan.

~~~~

Jakob 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara  vän blir Guds fiende.

Apostlagärningarna 20:29 Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra (rovlystna, grymma) ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden.

Matteus 10:22 Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

~~~~

Får Guds vänner synas och höras i pressen om de talar sanning?

NEJ, NEJ !

Enligt Guds ord blir en person som omhuldas av media och världen Guds fiende, eftersom ingen som talar sanning kan älskas av världens folk (otroende).

Dessutom har alla samfund (även Smyrna så klart!)och kyrkor ingått förbund med Satan genom "Charta Oecumenica" och därmed med VÄRLDSKYRKAN!

Denna världskyrka inrymmer alla religioner såsom shamanism, islam, judendom, buddism, hinduism etc. etc. - men INTE den kristna tro som Jesus och apostlarna predikade - alltså Guds tro - Bibelns tro!

Ett evigt liv har Gud genom Jesus Kristus vår Frälsare utlovat alla de som följer honom - inte dem som går sin egen väg och vill vara världens vän. Titus 3:6

~~~~

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO