This is a documentary promoting transhumanism listen carefully as to what they say,anyone who is against the idea is portrayed as negative and holding mankind back from their destiny. As Christians God has already promised us eternal life and new bodies this is Satan's counterfeit. One day very soon we will be given a choice to become transhuman and evolve as they say to the next level or die this is the mark of the beast. as mentioned in Revelation. source

***

Revelation 13:16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

Revelation 13:17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

Revelation 20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands;

"Vilddjurets märke" är tydligen både i och utanpå kroppen.

Kanske är det som ska vara utanpå kroppen numret 666. 

Somliga tror det är en Davidstjärna.

***

1 Kor 3:19. Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju
skrivet: "Han fångar de visa i deras klokskap"; 20. så också: "Herren känner de visas tankar, han vet att de är fåfängliga."

Job 5:13. -han fångar de visa i deras klokskap och låter de illfundiga förhasta sig i sina rådslag: 14. mitt på dagen råka de ut för mörker och famla mitt i ljuset, likasom vore det natt.

1 Tim. 6:10 Penningbegäret är en rot till allt ont.

***

VÄRLDEN ÄR FULL AV DÅRSKAP!

DE VET INTE ATT DE ÄR SATANS REDSKAP, UTAN TYCKER SIG VARA VÄLDIGT SMARTA - MEDAN DE I SJÄLVA VERKET ÄR DÅRAR!_____________________________________________

1 Mos. 3

Syndafallet.

  1. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som  HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: "Skulle då Gud ha sagt: 'Ni ska inte äta av något träd i lustgården'?" 
  2. Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården,
  3. men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: 'Ni ska inte äta därav, ej heller komma därvid, på det att ni inte må dö.'"
  4. Då sade ormen till kvinnan: "Ingalunda ska ni dö;
  5. men Gud vet, att när ni äter därav, ska era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad gott
  och ont är."