Is this a person that the body belongs to, or the person the head belongs to?

---"Two days ago, we reported on a controversial paper by Italian neurosurgeon Sergio Canaveri."

https://www.youtube.com/watch?v=cHFlSeD-sJY

~~~~

1 Mosebok 11:6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

Gud vet att ingenting människan beslutar sig för är omöjligt.

Satan som heter Lucifer styr deras gärningar och deras idéer.

Men vad människan inte kan det är att göra henne till en ny skapelse, alltså ge henne en ny själ.

Det kan bara Gud.

Och det är det livet handlar om, att bli en ny skapelse.

2 Korintierbrevet 5:17 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 

Alla människor är syndare genom syndafallet.

Ingen är utan synd! INGEN!

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa (Adams) kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.

Men Guds gåva är förlåtelse (NÅD) och evigt liv genom Jesus Kristus!

v.15-19 Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall (Adams), så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 16 Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda (Adam) och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. 17 För om döden kom att regera efter en endas fall (Adams) genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus? 18 Alltså: liksom en endas fall (Adams) ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet (Jesus) lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad (Adams), så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad (Jesus).

så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad (Jesus).