Uppgifter från tyska säkerhetstjänster och en av Tysklands högsta domare varnar för att ISIS har insmugglat en hemlig armé på flera hundra tusen man i Tyskland som skall slå till under mars 2016.

Det sedan länge planerade tredje världskriget som syftar till att upprätta en slutlig global makt och ny världsordning (förslavad mänsklighet) styrd av Illuminati (som är chef över alla världens frimurarordnar) kan i princip börja när som helst.

Nihilisterna och ateisterna som liksom bolsjevikerna innan och under maktövertagandet av Ryssland, finansierades av Satans synagoga (bankirerna/de falska judarna), är nu redo att på kommando från sina uppdragsgivare, utlösa sociala katastrofer och blodbad i Europas länder för att kunna genomföra sina herrars plan och få majoriteten av Europas medborgare att anamma satansdyrkan (den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära).

Albert Pike (satanist samt grundare och stormästare inom det amerikanska frimureriet) skrev redan 1871 i ett brev till Giusseppe Mazzini (en 33,e gradens frimurare i Italien) om detta framtida skräckscenario:

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss tills de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi ska utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager..

Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”

Albert Pike förutspådde också de två första världskrigen:

“För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första kriget skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.

Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer bourgeosin (kapitalismen) och socialismen (sovjetblocket)” .

Även “Sion vises protokoll” (från slutet av 1800 talet) som anses vara en förfalskning av antisemiter (judehatare), beskriver hur de falska judarna (Satans synagoga och Satan) skall kunna uppnå världsherravälde steg för steg genom att skaffa sig kontroll och ägande över världsekonomin och media.

Nästan allt i protokollen har gått i uppfyllelse men ändå fortsätter man från maktens håll att hävda att ingen konspiration föreligger.

http://100777.com/protocols_se

Precis som när det gäller invasionen av “så kallade flyktingar” och då främst av unga män (18-35 år) vilka i media har döpts till ensamkommande “barn” och som på statens bekostnad blir tilldelade nya smartphones och datorer förutom varsin dadda (en personal per person som ser till så att de inte lider brist på något) så är det absolut inget konstigt.

Läs mer