Visst man kan blir frälst om man tror på halva evangeliet, och därmed använder sig av sjukhus och läkare.

Men hela evangeliet innefattar även att Gud (Jesus) helade människan på korset.

~~~~

Jesaja 53

Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Psalm 103

Lova Herren, min själ,
    ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
    och glöm inte alla hans välgärningar,
han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,

Matteus 10

7 Och där ni går fram ska ni predika och säga: Himmelriket har kommit nära. 8 Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar.