Ja, det finns de som menar att det finns präster inom Svenska kyrkan som har en sann tro på Jesus Kristus Guds Son.

Är det sant?

Om det är sant, varför lyder de inte Guds Ord?

2 Johannes 1 säger:

"Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar."

Hur kan dessa präster mena sig vara sant kristna (lydiga Gud) då de har gemenskap med onda andars läror?

För de som arbetar inom Svenska kyrkan kan väl inte mena att de följer Ordet - den Heliga Skrift?

Var står det i Guds Ord att det är okay att ljuga (de följer inte Ordet) och ha gemenskap med onda andars läror?!

Svenska kyrkan liksom alla samfund och kyrkor har gått in i VÄRLDSKYRKAN!

VÄRLDSKYRKAN består av ALLA religioner!

Svenska kyrkan-präster ljuger eftersom de låtsas vara omedvetna om det!

En sant kristen - en präst efter Guds sinne - kan inte vara omedveten om Satans planer.

Efesierbrevet 5:11 säger:

"Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer."

Svenska-kyrkan-präster har delaktighet varje dag i "mörkrets gärningar" eftersom de verkar inom Satans domän -  Svenska kyrkan!

Omvänd er ni som kallar er präster för Gud, så ska han ta emot er!

Men det kostar allt!

Bara du som är beredd att betala vad det kostar - ALLT - kan räkna med att få det eviga livet!Finns du i Livets Bok?