(J.C. Ryle1816-1900)

TRUE CHRISTIANITY - AUDIO

I SOLEMNLY WARN YOU - AUDIO

HE ACTUALLY CHOOSES AFFLICTION - AUDIO

The Duties of Parents! - AUDIO

~~~~

Vänj den unge vid den väg
han bör vandra,
så viker han ej av från den
när han blir gammal.

ORDSPRÅKSBOKEN 22