"Svenska kyrkan har i dag fått två nya biskopar: Åsa Nyström i Luleå stift och Thomas Petersson i Visby stift. De vigdes i Uppsala domkyrka i närvaro av kungaparet." Läs mer

~~~~

Är det inte detta som Gud avskyr - Nikolaitans - som utger sig för att vara Guds präster? (Upp. 2:6)

Och VAR i Bibeln kan du läsa att kvinnor ska vara församlingsledare eller pastorer?

NEJ, det står:

1 Timotheosbrevet 3 En församlingsledares egenskaper

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

~~~~

Kan någon sund människa få detta "han" till "hon"?!

Jo, i denna snurriga tid då man varken vet ut eller in - kan man.

De falska prästerna kommer till dig i fårakläder, men inuti är de glupska vargar!

(Ursäkta - men är det maskerad det är frågan om? Se fotot!)

~~~~

SE UPP FÖR DE FALSKA KYRKORNA BL.A. DEN SVENSKA "KYRKAN", VILKEN HAR GÅTT I PAKT MED SATAN GENOM EKUMENIN!! (Se SKR, Sveriges kristna råd!)

Ärkebiskop Antje Jackelén ovan med Dagons fiskhatt.

Matteus 7:15 Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er.

~~~~

ATT VARA EN FALSK PRÄST INNEBÄR ATT MAN FÖR MÄNNISKOR TILL HELVETET ISTÄLLET FÖR TILL GUDS RIKE. ALLTSÅ ÄR DET INGEN SMÅSAK UTAN EN FRUKTANSVÄRD SAK SOM GUD KOMMER ATT STRAFFA HÅRT!

1 John 4:1    

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.

1 Johannesbrevet 4:1

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

~~~~

Can women be pastors? - AUDIO

AS THE DAYS OF NOAH WERE SO SHALL ALSO THE COMING OF THE SON OF MAN BE

Deadly Doctrines In "Christian Ministries" | Episode #14 VIDEO

~~~~