Det finns två sorters människor:

De som är födda på nytt och de som inte är födda på nytt. (Joh. 3:3)

De som känner Gud och de som inte känner Gud.

De som tillhör Gud och de som inte tillhör Gud.

De som inte är avfälliga och de som är avfälliga. (2 Tess. 2:3)

De som lyder Gud och de som inte lyder Gud. (Joh.14:15, 23)

De som inte anpassar sig efter denna världen och de som anpassar sig. (Rom. 12:2)

De som är människor i Guds hjord och de som inte är människor i Guds hjord.

De som har himlen som destination och de som har helvetet som destination. (Matt 13:42,50)

Matteus 7:19-23 Vart och ett träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. 20 Därför ska ni känna dem av deras frukt. 21 Inte alla som säger Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min Faders vilja som är i himlarna. 22 På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.