Två sorters människor finns: De som tror på sin Skapare och de som inte tror på sin Skapare.

Vilken sort tillhör du`?

Har du tagit emot syndaförlåtelsen eller har du inte tagit emot den?

Har du blivit en ny människa genom ditt JA till Jesus? (2 Korintierbrevet 5:17)

Gud själv steg ned på jorden genom sin Son Jesus Kristus.

Jesus steg ned för att bära bort din och min  synd.

Men varför?

Svaret är: Därför att han vill ha gemenskap med sin skapelse.

I himlen kan dock inget orent komma in.

Gud vill och kan inte ha  gemenskap med det som är orent.

Och så länge du inte givit ditt JA till Jesus, så är du oren och lever därmed i synd.

Att vara ren innebär att du har rena tankar och handlingar.

Men detta kan du inte få eller ta dig, i egen kraft.

Gud måste ge dig det.

Då du säger JA till Gud och verkligen menar det det du sagt (omvänt dig), så får du ett nytt sinne.

Genom att sedan mer och mer lära känna den levande Guden, så blir du öckså mer och mer lik honom.

Vad ska det vara bra för?!

För att du ska visa människorna vägen hem, rädda dem från att gå förlorade.

Det finns en himmel men även ett helvete.

Om det inte fanns ett evigt straff (som är fruktansvärt!)  hade inte Gud behövt komma ned till oss och dö på korset för oss (genom Jesus).

Köp en bibel (eller här) och ge ditt liv till Jesus innan det är för sent.

Snart stängs dörren!

ALLA människor måste få ett nytt hjärta - en  ny ande.

Alla måste bli födda från ovan av Gud!!! JOH. 3:3

Gud steg själv ned till jorden för att rädda oss.

Vi kan inte rädda oss själva!

INSE DET, ANNARS GÅR DU FÖRLORAD I DITT HÖGMOD.