1871 skrev Kabbalisten, frimuraren, illuminaten (ockultisten/satanisten) Albert Pike ett brev till Guiseppe Mazizini, 33,e gradens frimurare i Italien där han förklarar hur de hemliga ordnarna (frimurarordnarna) skall gå tillväga för att lägga under sig all politisk och ekonomisk makt i världen.

Detta har de snart lyckats med genom ett långsiktigt arbete i det fördolda och genom att förvanska eller helt enkelt radera viktig fakta under historiens gång med resultat att människor idag befinner sig i en situation där det är snudd på omöjligt att förstå vad som händer på den politiska arenan och i samhället.

Varför våra makthavare har gjort rätt till fel och fel till rätt och varför den största delen av medborgarna knappt reagerar över detta, alternativt går till attack (likt vänsterpöbeln) mot dem som önskar lag och ordning och som strävar efter att sanningen skall komma fram.

Bildresultat för bilder på albert pike

Brevet skrevs alltså innan det första och andra världskriget och innan den “judiska revolutionen” som brukar kallas den ryska revolutionen för att alla skall tro att det var det ryska folket som låg bakom.

Om någon anser att det är en konspirationsteori att kalla revolutionen i Ryssland för den judiska revolutionen, så se filmen “I skuggan av Hermes” av Juri Lina som publicerades i föregående inlägg och som är i åtta delar.

Så här skrev Pike:

“För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen. Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer bourgeosin eller med ett annat ord kapitalismen, och socialismen på andra sidan. Det tredje kriget som är det sista men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar (Israel och arabländerna)”.

Om det tredje kommande världskriget låter det så här:

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördelar av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss till dess de nått total, fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi skall utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa tydligt skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager. Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”.

Detta tredje krig syftar till (vilket beskrivs i citatet) att ge dödsstöten åt alla nationer.

Läs mer