Ulf Ekman konverterar till katolska kyrkan

- Gudstjänsten avslutades med att Lundqvist och församlingen bad för paret Ekman och om Guds välsignelse över deras fortsatta gärning.

"Bad för Ekmans..", men vem varnade dem?

INGEN!!

Ser de på Ulf som en "messias" eller...?!

För några år sedan mötte jag en person som hade Ulfs foto på spiselhyllan.

Hon kunde inte tänka sig att ta bort det!

Hesekiel 33:8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.

”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”

Ulf Ekman lämnar Livets ord


Ulf Ekman med frimurarkorset/Knight Templar

-Samtidigt ber Ekman om ursäkt för det lidande Livets ord orsakat.

Det allra största "lidandet" han orsakat sina efterföljare är, att han lett och leder dem till FÖRDÄRVET - alltså HELVETET!

Det är så lätt att se, att den Romersk katolska kyrkan inte står på en kristen grund, och ändå kan inte människor se det!

Du behöver inte vara kristen för att se det - vem som helst kan se det, det enda som krävs är läskunnighet - och förstås ett rätt hjärta!

----

Det blir lättare nu för nyomvända att förstå att Ekman och Livets Ord ( vad de än säger) inte är från Gud.

Vi som har varit kristna (födda från ovan - born again) en längre tid har ju vetat det under många år.

Påven och den Världsvida kyrkan (One World religion) är Antikrists kyrka.

Det är också den "kyrkan" som kommer att förfölja sanna kristna, redskap som den är för Satansdyrkarna de falska judarna!

Hela den organiserade "kristenheten" tillhör samma världsvida sataniska kyrka.

Här kan du se (se "medlemskyrkor) vilka som medvetet undertecknat ett förbund med Satan: SKR.

Sten-Gunnar Hedin ovan (pingst) i sann ekumenisk anda - en annan "kristen ledare" som för människor till HELVETET!

Det finns många "kyrkor", som inte tillhör Gud!

Här är en rörelse som ger sig ut för att vara kristen: "Burn 24-7".

De  nämner Oral Roberts i artikeln. Han var en 33:e gradens frimurare - därför satansdyrkare.

Tyvärr så är "oljan från himlen", som de talar om i artikeln demoner från Satan.

Djävulen är väldigt kreativ, då de gäller att skapa falska kyrkor och han älskar så kallade "movements".

En popular rörelse bland de "kristna ledarna" i Sverige är New Wine - byggd på upplevelser och känslor precis som Burn 24-7.

-----

"The Bible warns that shortly before Jesus returns truth will be abandoned for “experiences” foreign to God’s divine purpose. Many will give “heed to seducing spirits, and doctrines of devils” (I Timothy 4:1)“with all power and signs and lying wonders” (II Thessalonians 2:9).

“Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity” (Matthew 7:22-23). KÄLLA

-----

Likaväl som Gud förbereder sitt folk för denna sluttid, så gör Satan det.

På vilken sida är du?


----

Why Every True Born Again, Bible-Believing Christian, Should Reject The Pope’s Latest Call For “Christian” Unity

Once again the Roman Catholic Pope is calling for Christian Unity according to a report from the Vatican Information Service which you can read here: [THE POPE TO THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES: TAKE THE PATH TO FULL COMMUNION WITHOUT FEAR Vatican City, 7 March 2014 (VIS)]

So once again I am calling for all true born again Christians to run from the Pope’s call for Christian unity, because there cannot be a Christian unity with a system that preaches a false gospel such as Rome does.

Billy Graham- All Roads Lead To Rome 1/7

Copeland in Popeland: Kenneth Copeland Embraces “Unity” with the Roman Pope

The Extreme Oath of the Jesuits:

The Holy Inquisitions The Church"Anyone who attempts to construe a personal view of God which conflicts with Church dogma must be burned without pity."
- Pope Innocent III

(Katolska kyrkan är alltså använd av Illuminati, de falska judarna, Satans Synagoga, de som lurar "kristenheten" att dyrka judar och Israel medan deras mål är att sätta sin kung Satan på tronen i Jerusalem! Se Upp. kap 2 och 3, Satans Synagoga!)

-----

Uppenbarelseboken 18:4. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Jes. 48:20. 52:11. Jer. 50:8. 51:6, 45. 2 Kor. 6:17.