Löfven om Trump: Han berömde Sverige

~~~~

Det var inte för inte som Löfven bjöds in till ett Bilderbergmöte för att väljas av dem (de onda) till statsminister.

Man måste vara en puppet för att få vara i de ondas gäng. 

Smicker är ett av Satans redskap.

Frimurare Stefan Löfven faller som en kägla!