Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

~~~~

Ulf Danielsson säger: Förstår vi hur hotade vi är av klimatförändringarna?

"Klimatförändringarna är väldiga och själlösa krafter som inte bryr sig ett dugg om människors liv och hälsa. Ulf Danielsson manar till större allvar i klimatdebatten."

----

Det finns en som talar sanning, som talar sanning om vår jord.

Det är inte Ulf Danielsson.

Det är Gud den Allsmäktige - Skaparen av universum.

Den människa som inte mött Gud och blivit en ny skapelse (Johannes 1:13; Johannes 3:3; 2 Kor. 5:17) kan inte tala sanning.

Varför?

Det finns två orsaker:

1. Han är ett täckelse för sina ögon.

2. Han vill göra karriär på sanningens bekostnad.

Danielsson har bägge orsakerna för sitt hjärtas ögon.

Därför är han blind.

Människor som inte mött Gud vill ofta göra karriär för att tillfredsställa sina hjärtan.

Människan måste fylla tomrummet i sitt inre.

Om inte tomrummet är fyllt av tron på Gud, så måste det fyllas av Satan.

Ja, just Satan!

Det finns bara två krafter.

Det ena kraften är Guds, den andra är kraften är Satans.

Danielsson talar utifrån sitt hjärta och där bor inte Gud.

Därför ljuger Danielsson.

Han kanske gör det omedvetet, eller så gör han det medvetet för att bli ärad av människor och för att göra karriär.

Den människa som fått sina ögon öppnade skulle aldrig vilja ljuga och medvetet säga, det som inte Gud säger i sitt ord.

Den som blivit född på nytt kan inte ljuga och vill det inte heller.

Därför att den personen har fått ett nytt hjärta, som hatar lögnen.

Ordspråksboken 13:5 Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal, den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande.

Ordspråksboken 14:5 Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn.

Ibland vet den som ljuger inte att han ljuger.

Varför?

1. För att han aldrig fått höra sanningen.

2. För att han inte vill höra sanningen.

3. För att han inte har givit sitt hjärta till Gud.

Här är en video som talar om vad som menas med att vara ett Guds barn och därmed ha blivit född från ovan:

Johannes 3:3  Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

1 Johannesbrevet 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Uppenbarelseboken 22:15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

(Den som talar sanning skulle aldrig fått medias gunst som Danielsson får!)

~~~~

För dig som vill lära känna den som aldrig ljuger, se HÄR!

För dig som vill veta vad är sanning och vad är lögn, se HÄR!