https://www.youtube.com/watch?v=eKanVzGTKUg

Publicerades den 16 juli 2015

"Do you experience risk and discomfort when sharing your faith? Meet Li Yang, a believer in China, where you can be beaten, jailed, or even killed for your faith in Jesus. Be inspired by Li’s courage to share, despite the risk, for he says, “Who can have victory over God? Nobody.”

Se även denna video!!

~~~~

Lukas 12:4 Var inte rädda för människor

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer.

SE TILL ATT DU HAR EN BIBEL OCH ATT DU LÄSER DEN!

Amos 8:12 De skall driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Amos 8:12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it.

~~~~